• Primjer primjene alata wiki u nastavi

ELEMENTI MEHANIZMA I STROJEVA :

SPOJKEZadatak je, prema uputama koje ste dobili za korištenje wikija, doprinijeti u nastavi Elemenata i mehanizma strojeva u domeni zadane teme. Pristup rješavanja aktualnog problema je individualan te je dopušteno korištenje razne literature, fotografija, animacija, skica, samostalnih radova,...uz pravilno navedenu literaturu (detaljnije opisanu u uputama). Želim Vam puno uspjeha prilikom izrade wikija i nadam se lijepim rezultatima!UVODNO O SPOJKAMA

Potrebno je definirati pojam spojke, te navesti korištenu lieraturu. Svakako je poželjno pronaći simbol koji je karakterističan za spojke te navesti neke od osnovnih karakteristika spojki.


Definicija spojke

 • Spojke su naprave za međusobno spajanje vratila u jednu cjelinu ili za spajanje vratila s različitim rotirajućim elementima.Općeniti simbol spojkesimbol_spojke1.jpg
Slika 1. Simbol spojke
 • Spojka je sklop elemenata strojeva za uzdužno stalno ili povremeno spajanje pogonskog i gonjenog vratila u svrhu prijenosa okretnog momenta.

 • Spojke nisu elementi strojeva u užem smislu jer se sastoje od više strojnih elemenata
 • Broj okretaja gonjenog vratila ne može biti veći od broja okretaja pogonskog vratila

UKRATKO O NAMJENI


U ovom je poglavlju potrebno, ukratko opisati glavnu namjenu spojki.


 • Spajanje vratila najčešće kod pogonskog motora s radnim strojem


podjela_sp.jpg
Slika 2. Namjena spojki
 • Konstrukcija i tip izabrane spojke ovisi o vratilima koja se spajaju te o trajanju pogona spoja.
PODJELA SPOJKI

Ovo poglavlje treba sadržavati podjelu spojki. Prilikom definiranja podjele potebno je svaku pojedinu podjelu objasniti i navesti osnovne karakteristike navedene vrste spojke te podjelu iste, ako ona postoji.


PODJELA SPOJKI


 1. STALNE ILI POKRETLJIVE SPOJKE
 2. ISKLJUČENE SPOJKE
 3. UKLJUČENO-ISKLJUČENE SPOJKESTALNE SPOJKE


 • Stalne spojke dijele se na :

ČVRSTE SPOJKE :
 • kolutna spojka
 • školjkasta
 • Hirthova

POKRETLJIVE SPOJKE :
 • neelastične
 • elastične


ČVRSTE SPOJKE

 • čvrste spojke spajaju vratila u razdvojivu ali čvrstu statičku cjelinu.

 • moment vrtnje, udari i nejednakost okretanja prenose se čvrstim spojkama s jednog vratila na drugi, kao da je to samo jedno vratilo
 • čvrste spojke prenose okretni moment vijcima pa vijci i provrti moraju biti izrađeni s točno određenom tolerancijom H7/k6 ili H7/m6
 • koluti moraju naprešati na vratila u hladnom ili vrućem stanju gdje su učvršćeni perima
 • upravo su ove činjenice nedostatak ovih spojki.

 • Napregnutost na odrez kod vijaka pri prijenosu :

naprezanje_odreza.jpg

Slika 3. Prikazana je formula napregnutosti na odrez

Danas se primjenjuju dvije vrste čvrstih spojki a to su :


 1. KOLUTNA i
 2. ŠKOLJKASTA

SPOJKA.jpg


Slika 4. Primjer školjkaste spojke
 • spomenimo i slabe strane ove spojke. Razlog je upravo taj što se imenovane spojke ne mogu upotrijebiti za velika i udarna opterećenja ni za promjenljiv smjer okretanja.


POKETLJIVE SPOJKE


 • definicijom pokretljivih spojki uvidjeti ćemo po čemu se razlikuju od ostalih vrsta spojki. Dakle, pokretljive spojke pogodnim oblicima ili elastičnim elementima omogućavaju promjenu međusobnog položaja vratila u određenim smjerovima.
 • dijelimo ih na:
 1. NEELASTIČNE
 2. ELASTIČNE

Neelastične pokretljive spojke dopuštaju međusoban uzdužni, poprečni ili kutni pomak (često mogu istodobno prihvatiti više različitih pomaka).

 • i ovu vrstu spojki možemo podijeliti i to po vrsti pomaka jednog vratila prema drugom na : uzdužne, poprečne i zglobne.

U slijedećim primjerima vidjeti ćemo neke od primjera uzdužne, poprečne i zglobne spojke jer svaka od njih također ima i podspojki koje detaljno nećemo realizirati.
Vidimo da je jedna od glavnih karakteristika ovih spojki upravo u neposrednom spajanju vratila gdje je jednom vratilu izrađen utor a drugi je oblikovan kao klin. Namjena ovakvih spojki je za kratka vratila i male snage.

zupč.spojka.jpg
old.spojka.jpg

Slika 5. Prikaz zupčaste i Oldham spojke

Elastične pokretljive spojke

 • upotrebljavaju se kad se za vrijeme rada ne mogu izbjeći međusobni pomaci vratila
 • zadatak im je da omoguće zakretanje jednog vratila prema drugom, ali istodobno da i uzdužni, poprečni ili kutni pomak.


Navedena animacija prikazuje rad elastične pokretljive spojke : [1]


Ostale spojke koje spadaju u ovu podjelu a to su slijedeće:
 • Bibby spojka,
 • Periflex spojka i elastična mijeh spojkaISKLJUČNE I UKLJUČNO-ISKLJUČNE SPOJKE

 • U nekim pogonima je potrebno češće uključivanje i isključivanje gonjenog vratila pri čemu goneće vratilo može mirovati ili rotirati.
 • Spajanje vratila u takvim uvjetima moguće je isključnim ili uključno-isključnim spojkama.

Isljučne su spojke one koje se mogu isključiti za vrijeme rada, a uključiti samo dok goneće vratilo miruje ili se polako okreće.

Uključno-isključne spojke, one se mogu i isključiti i uključiti za vrijeme rada točnije za vrijeme okretanja gonećeg vratila.

 • Ove se spojke uključuju odnosno isključuju pomoću uređaja čije djelovanje može biti mehaničko, hidrauličko, pneumatsko ili električno.
 • Isključne spojke su zupčasta spojka i Hildebrantova spojka, a uključno-isključne spojke su tarne spojke i hidrodinamičke spojke koje su prikazane u primjeru.

Navedena animacija prikazuje rad isključno - isključnih spojki: [2]

:Na kraju je potrebno navesti literaturu korištenjem referenci, te primijeniti pravila kod navođenja citata.


Literatura:

1. Dostupno na YouTube, http://www.youtube.com/watch?v=7vTgTRr8s8E
2. Dostupno na YouTube, http://www.youtube.com/watch?v=9J-3xw0VxiM&NR=1